Reciti Kiadó

A reciti a könyveit ingyen adja. Olvassa, jegyzetelje, nyomtassa ki, vigye a nyomdába.

A reciti kiadásában megjelent könyvek részletes felsorolása.

Börtön, exilium és szenvedés: Bethlen Miklós élettörténetének kora újkori kontextusai

reciti könyv Börtön, exilium és szenvedés: Bethlen Miklós élettörténetének kora újkori kontextusai, szerk. Fajt Anita, Szilágyi Emőke Rita, Tóth Zsombor, Budapest, reciti, 2017. Jelen kötet a 2016-os Bethlen Miklós-emlékév keretében készült, amelyet az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet  Reneszánsz Osztályának munkatársai valósítottak meg a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Kulturális Alap, a Reformáció Emlékbizottság és a REFO500 […]

Posted in reciti könyv | Leave a comment

Tiltva, tűrve, imádkozva, énekelve: Tanulmányok a Szózatról (Hagyományfrissítés ‧ 5)

reciti könyv Tiltva, tűrve, imádkozva, énekelve: Tanulmányok a Szózatról, szerk. Szalisznyó Lilla, Budapest, reciti, 2017 (Hagyományfrissítés, 5). Vörösmarty Mihály Szózat című verse (1836) és Egressy Béni Szózat-dallama (1843) olyan irodalmi és multimediális alkotás, amelyet a kortársak szinte megszületése pillanatától nemzeti jelképpé avattak. A megzenésítést követően Vörösmarty sorai futótűz gyorsaságával terjedtek, a társadalom minden rétegéhez  eljutottak, nagyon rövid […]

Posted in Hagyományfrissítés, reciti könyv | Leave a comment

Tóth Zsombor: A kora újkori könyv antropológiája

reciti könyv Tóth Zsombor, A kora újkori könyv antropológiája: Kéziratos nyilvánosság Cserei Mihály (1667–1756) írás- és szöveghasználatában, Budapest, reciti, 2017 (Irodalomtörténeti füzetek, 178). A kódexként és nyomtatványként egyaránt felfogott kora újkori könyv antropológiája az írás és olvasás aktusainak vizsgálata révén, tehát az írás- és szöveghasználatból érthető meg. A két fő médium, a nyomtatott és a kéziratos […]

Posted in Irodalomtörténeti füzetek, reciti könyv | Leave a comment

A fantázia hippogriffje (RomKép 2017)

reciti könyv A fantázia hippogriffje: A romantikus képzelőerő elbeszélhetősége. Konferenciakötet, szerk. Nagy Beáta, Surányi Beáta, Ujvári Nóra, Budapest, reciti, 2017. A kötet szerkesztői, az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolája Későromantikus és Kora Modern Magyar Irodalom programjának hallgatói. Nagy Beáta, Surányi Beáta és Ujvári Nóra szakmai elkötelezettsége és ügyszeretete révén szerveződött a tavalyi konferencia, melynek előadásaiból jelen […]

Posted in RomKép | Leave a comment

Élet és halál Shakespeare életművében

reciti könyv Élet és halál Shakespeare életművében: 400 éves jubileum, szerk. Almási Zsolt, Fabiny Tibor, Pikli Natália, Budapest, reciti, 2017. William Shakespeare szempontjából 2016 kivételes évnek bizonyult, hiszen világszerte ünnepelték a szerző halálának 400 éves évfordulóját. Az ünnepléssorozatoknak természetesen a halál 400. évfordulója nem a tárgyát képezte, hanem csupán az alkalmat szolgáltatta hozzá, hiszen senki sem […]

Posted in reciti könyv | Leave a comment

International Conference and Humboldt Kolleg – Budapest, 2017

reciti könyv Networking Guide: Enlightened Societies, Literature and Science in Central Europe. International Conference and Humboldt Kolleg, Hungarian Academy of Sciences – Hungarian National Museum, Budapest, 11-15 October 2017, edited by Réka Lengyel, Gábor Tüskés, Budapest, reciti, 2017. No tags for this post.

Posted in Conference Materials | Leave a comment

Librum evolvo – Knapp Éva könyve a recitin

reciti könyv Knapp Éva, Librum evolvo: Eszme- és könyvtörténeti tanulmányok a XVI–XX. századból, Budapest, reciti, 2017. A kötet tizenöt tanulmányt tartalmaz az elmúlt tíz évben készült, a régi magyar irodalom történetéhez és  interdiszciplináris szövegkörnyezetéhez, mindenekelőtt a kora újkori eszmék alakulásához szorosan kötődő írások közül. No tags for this post.

Posted in reciti könyv | Leave a comment

Az ember – kultúrtörténeti és poétikai megközelítésben

reciti könyv Az ember – kultúrtörténeti és poétikai megközelítésben: Fiatalok Konferenciája 2016, szerk. Déri Eszter, Dóbék Ágnes, Görög Dániel, Markó Anita, Maróthy Szilvia, Budapest, reciti, 2017. No tags for this post.

Posted in FiKon, reciti könyv | Leave a comment

Friedrich Schiller: A Naiv és Sentimentális kőlteményről [ReTextum ‧ 6]

reciti könyv Friedrich Schiller, A Naiv és Sentimentális kőlteményről, ford. Bölöni Farkas Sándor, s. a. r. Labádi Gergely, Simon-Szabó Ágnes, a kísérőtanulmányt írta Simon-Szabó Ágnes, Budapest, reciti, 2017 (ReTextum, 6). Bölöni Farkas Sándor neve mind a kortársak, mind a későbbi kutatás számára egybeforrt a szerző nagy sikerű útinaplóival. Az egykönyves szerzővé válás az amerikai utazás […]

Posted in reciti könyv, ReTextum | Leave a comment

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 5.

reciti könyv Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 5, szerk. Csörsz Rumen István, Budapest, reciti, 2017. A hagyomány attól hagyomány, hogy működik. Formálgatják, irányítani próbálják (papok, esztéták, politikusok), de végül mégis saját arculata lesz. A személyes tudások mintha egyenként is különféle irányba húznák-vonnák ezt a különleges szellemi amőbát, amely persze gyorsan és rugalmasan változtatja alakját. A közköltészetben ez […]

Posted in Doromb, reciti könyv | Leave a comment

Szilágyi Márton: Forrásérték és poétika

reciti könyv Szilágyi Márton, Forrásérték és poétika. Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója, Budapest, reciti, 2017 (Irodalomtörténeti füzetek, 177). Kazinczy Ferenc életművének legismertebb és legnagyobb hatású darabja a Fogságom naplója. Ezért is meglepő, hogy ez a monográfia mind ez idáig az első átfogó, könyv terjedelmű vállalkozás az értelmezésére. No tags for this post.

Posted in Irodalomtörténeti füzetek, reciti könyv | Leave a comment

Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások – 2

reciti könyv Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások – 2., szerk. Biró Annamária, Boka László, Nagyvárad–Budapest, Partium Kiadó – reciti, 2016. 2015. szeptember 10–11-én zajlott le Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi tanszékének szervezésében az az interdiszciplináris konferencia, melynek válogatott, szerkesztett anyagát tartja kezében az olvasó. No tags for this post.

Posted in Értelmiségi…, reciti könyv | Leave a comment

Olasz hadi írók és generálisok Bécs és Isztambul között

reciti könyv F. Molnár Mónika, Olasz hadi írók és generálisok Bécs és Isztambul között: L. F. Marsigli és kortársai, Budapest, reciti, 2016. A bécsi udvar szolgálatában tevékenykedő olasz hadvezérek, mind gyakorlati tevékenységük, mind pedig elméleti írásaik által igen jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy I. Lipót (1640–1705) császár és magyar király birodalma, amely uralkodásának kezdetén az […]

Posted in reciti könyv | 1 Comment

60 év (MTA BTK ITI)

reciti könyv Hatvan év az MTA Irodalomtudományi Intézetében: Intézmény- és tudománytörténeti metszetek, írták és összeállították az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének munkatársai, szerkesztette Kecskeméti Gábor, Budapest, reciti, 2016. No tags for this post.

Posted in reciti könyv | Leave a comment

Bethlen Miklós válogatott bibliográfia

reciti könyv Bethlen Miklós válogatott bibliográfia, összeáll. és bev. Tóth Zsombor, Budapest, reciti, 2016. No tags for this post.

Posted in reciti könyv | Leave a comment

Szöveg, hordozó, közösség – Olvasóközönség és közösségi olvasmányok a régi magyar irodalomban

reciti könyv Szöveg, hordozó, közösség – Olvasóközönség és közösségi olvasmányok a régi magyar irodalomban: Fiatalok Konferenciája 2015, szerk. Gesztelyi Hermina, Görög Dániel, Maróthy Szilvia, Budapest, reciti, 2016. No tags for this post.

Posted in FiKon, reciti könyv | Leave a comment

Angyal vagy démon: Tanulmányok Gyulai Pál Írónőink című írásáról (Hagyományfrissítés ‧ 4)

reciti könyv Angyal vagy démon: Tanulmányok Gyulai Pál Írónőink című írásáról, szerk. Török Zsuzsa, Budapest, reciti, 2016 (Hagyományfrissítés, 4). Gyulai Pál Írónőink című, 1858-ban megjelent írása a magyar irodalomtörténeti hagyomány hatástörténetileg egyik legjelentősebb szövege. A vitairat saját korában is számos reflexiót szült, és máig az írónői életművek fogadtatásával kapcsolatos, gyakran kritikus beállítódás örök hivatkozási pontja. […]

Posted in Hagyományfrissítés, reciti könyv | 1 Comment

William Shakespeare: Leár. Lear király [ReTextum ‧ 5]

reciti könyv William Shakespeare, Leár. Lear király, a kísérőtanulmányt írta és s. a. r. Kiss Zsuzsánna, Budapest, reciti, 2016 (ReTextum, 5). Kötetünk a két legkorábbi magyar Lear király-fordítás szövegkönyveinek gondozott, kísérőtanulmánnyal ellátott kiadását tartalmazza. Az első magyar Lear szövegkönyvét elveszettnek hitte a szakma – nálunk olvasható. A második fordításból készült egy súgópéldány, egy szerepkönyv és […]

Posted in reciti könyv, ReTextum | Leave a comment

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 4.

reciti könyv Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 4, szerk. Csörsz Rumen István, Budapest, reciti, 2015. Vajon mit éreztek, akik belülről ismerték a régi populáris kultúrát? Szégyenkeztek avíttas vagy csöpögős olvasmányaik, töredékesen megjegyzett dalaik miatt? Megszólták-e azokat, akiknek a kezében ponyvát vagy verses kéziratot láttak, miközben maguk is rejtegettek ilyesmit? Formálták-e a hagyományt, vagy csak kényszerből közlekedtek a […]

Posted in Doromb, reciti könyv | Leave a comment

Választások és kényszerek: Zsidó önkép és közösségtudat Közép-Európában

reciti könyv Választások és kényszerek: Zsidó önkép és közösségtudat Közép-Európában (Irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok), szerk. Balogh Magdolna, Budapest, reciti, 2015. Kötetünk annak a 2011 novemberében rendezett nemzetközi konferenciának az anyagából nyújt válogatást, amelyet a Vannak-e közép-európai zsidó irodalmak? munkacím alapján hirdettünk meg, s amelyre az MTA BtK Irodalomtudományi Intézete és a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi […]

Posted in reciti könyv | Leave a comment

„Eszedbe jussak”: Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról (Hagyományfrissítés ‧ 3)

reciti könyv „Eszedbe jussak”: Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról, szerk. Paraizs Júlia, Budapest, reciti, 2015 (Hagyományfrissítés, 3). William Shakespeare Hamletje Arany János fordításában nemzeti kultúránk és identitásunk egyik sarokköve. Jelen tanulmánykötet szerzői arra vállalkoznak, hogy a darabot mint „önértékű” irodalmi alkotást olvassák újra. No tags for this post.

Posted in Hagyományfrissítés, reciti könyv | Leave a comment

Amicitia: Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára / Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés

reciti könyv / Buch Amicitia: Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára / Bei­träge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés, főszerk. / Haupteditorin Lengyel Réka, szerk. / Herausgeber Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Kiss Margit, Lénárt Orsolya, reciti, Budapest, 2015. No tags for this post.

Posted in reciti könyv | Leave a comment

kultúrjav. Írásbeliség és szóbeliség irodalma – újrahasznosítva

reciti könyv kultúrjav. Írásbeliség és szóbeliség irodalma – újrahasznosítva: Fiatalok Konferenciája 2014, szerk. Bartók Zsófia Ágnes, Fajt Anita, Görög Dániel, Maróthy Szilvia, Budapest, reciti, 2015 (Arianna könyvek, 9). No tags for this post.

Posted in FiKon, reciti könyv | Leave a comment

Johann Wolfgang Goethe: Az ifju Werther Gyötrelmei [ReTextum ‧ 4]

reciti könyv Johann Wolfgang Goethe, Az ifju Werther Gyötrelmei, ford. Bölöni Farkas Sándor, s. a. r., bev. Simon-Szabó Ágnes, Budapest, reciti, 2015 (ReTextum, 4). Mit jelent az 1810-es évek Kolozsvárján Werthert olvasni? Hogyan értelmezheti Goethe eddigre majd fél évszázados művét egy ambiciózus fiatalember? Mit olvas még társaival, és mit gondolnak Európa közelmúltjának klasszikusairól, miért tartják […]

Posted in reciti könyv, ReTextum | Leave a comment

Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára

reciti könyv Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára, szerk. Jankovics József, Jankovits László, Szilágyi Emőke Rita, Zászkaliczky Márton, Budapest, reciti, 2015. „A finoman szőtt bartóki előadásmód a tudomány mellett mindig tartogat valamilyen meglepetést, attikai sót. Ez a stílus imitációra csábít: bevallva-bevallatlanul számos pályatárs próbálja utánozni.” No tags for this post.

Posted in reciti könyv | Leave a comment

Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás: Egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén

reciti könyv Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás: Egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén, szerk. Ács Pál, munkatárs Buzási Enikő, olvasószerk. Székely Júlia, Budapest, reciti, 2015. No tags for this post.

Posted in reciti könyv | 2 hozzászólás

„Inkább figyeld talán az irodalmat” – Írások Veres András 70. születésnapjára

reciti könyv „Inkább figyeld talán az irodalmat”: Írások Veres András 70. születésnapjára, szerk. Jeney Éva, Kálmán C. György, reciti, Budapest, 2015. Na, most ezt mégis hogy képzelitek, édes bogaraim? Mégis, mi ez? Ugye, ezt ti sem gondoltátok komolyan ? Hát, ez egy vicc. Egy vicc. Egyszerűen el-ké-pesz-tő. No tags for this post.

Posted in reciti könyv | 1 Comment

Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal

reciti könyv Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal: Egy rejtőzködő életmű újraolvasása, szerk. Dávidházi Péter, Komáromy Zsolt, reciti, Budapest, 2015. Ruttkay Kálmán (1922–2010), a modern magyar anglisztika alapítóinak utolsóként eltávozott képviselője 1947-ben kezdett publikálni, majd 1963-tól 1995-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1996-tól 2008-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagy hatású oktatójaként tanítványok számos nemzedékét inspirálta. E kötet szerzői […]

Posted in reciti könyv | Leave a comment

Petelei István: Egy asszonyért [ReTextum ‧ 3]

reciti könyv Petelei István, Egy asszonyért (Regény), sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Török Zsuzsa, Budapest, reciti, 2015 (ReTextum, 3). Kevesen tudják, hogy a főként novellistaként és hírlapíróként ismert Petelei Istvánnak van egy kisregénye is. A Forgách Zsuzsánna történetét feldolgozó, 17. században játszódó regény a szerző életében nem jelent meg kötetben. 1887-ben a Kolozsvár […]

Posted in reciti könyv, ReTextum | Leave a comment

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 3.

reciti könyv Do­romb: Köz­köl­té­szeti ta­nul­má­nyok, 3, szerk. Csörsz Ru­men Ist­ván, Bu­da­pest, re­citi, 2014. A Doromb sorozat egyrészt katalizátora, másrészt hű tükre szeretne lenni a szakmai diskurzusnak, amely a magyar közköltészetet érinti, bármilyen irányból közelítsenek hozzá a kutatók. Így kerülhet egymás mellé forrásközlés és programtanulmány, tárgytörténeti és műfaji áttekintés, illetve a néprajz, történet- és zenetudomány ide vágó […]

Posted in Doromb, reciti könyv | Leave a comment

Apafi Mihály fejedelem temetése [ReTextum ‧ 2]

reciti könyv Apafi Mihály fejedelem temetése, s. a. r. Csorba Dávid, Mikó Gyula, Budapest, reciti, 2014 (ReTextum, 2). Az Apafi Mihály halálát követő uralmi válságból visszatekintve akár pozitívvá is formálódhatott volna az utolsó erdélyi fejedelem megítélése, de úgy tűnik, Erdély meghatározó fejedelmi személyiségei mellett Apafi alakja eltörpül. Ennek a ma már egyöntetű arculatnak a másik […]

Posted in reciti könyv, ReTextum | Leave a comment

Horatius arcai

reciti könyv Horatius arcai, szerkesztette Hajdu Péter, Budapest, reciti, 2014. A kötet, amelyet az olvasó a kezében tart, többszerzős monográfia Horatiusról. Nem abban az értelemben szerzői monográfia, ahogyan azt évtizedekkel ezelőtt elképzelték – tudniillik az életrajzra és az életmű egységére koncentráló folyamatos elbeszélés –, hanem olyan könyv, amely egy egységes szemléleti keretben az életmű pillanatnyilag […]

Posted in reciti könyv | Leave a comment

In memoriam Tüskés Tibor

reciti könyv In memoriam Tüskés Tibor: Emlékezések, esszék, dokumentumok, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, Budapest, reciti, 2014. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében működő kritikatörténeti munkaközösség tagjaként – Szörényi László intézetigazgatóval történt előzetes egyeztetés után – 2012 januárjában azzal a kéréssel fordultam 2009 novemberében elhunyt édesapám még élő, általam ismert pályatársaihoz, barátaihoz és tanítványaihoz, hogy írják […]

Posted in reciti könyv | 1 Comment

Cseh ködképek fürkészője: Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára

reciti könyv Cseh ködképek fürkészője: Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára, szerk. Balogh Magdolna, Kalavszky Zsófia, Budapest, reciti, 2014. A Cseh ködképek fürkészője című kötetben kollégák és barátok köszöntik egy-egy írással a magyar bohemisztika kiváló kutatóját, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-Európai Osztályának vezetőjét, a hatvanéves Berkes Tamást. A huszonegy szerzős Festschrift alcíme akár […]

Posted in reciti könyv | Leave a comment

Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások

reciti könyv Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások, szerk. Biró Annamária, Boka László, Nagyvárad–Budapest, Partium Kiadó – reciti, 2014. Az értelmiségi karrierek kutatása az irodalom- és művészetszociológia, a társadalomtörténet, illetve a megújuló történettudomány bizonyos aldiszciplínáiban is kedvelt kutatási téma. A magyar értelmiségtörténet kutatása mindazonáltal nem fejlődött önálló tudományággá, s inkább egyéb tematikus részkutatásokban merült fel az egyéni […]

Posted in Értelmiségi…, reciti könyv | Leave a comment

A’ Magyar Páméla [ReTextum ‧ 1]

reciti könyv Kis János, A’ Magyar Páméla: Forráskiadás, bevezette és sajtó alá rendezte Labádi Gergely, Budapest, reciti, 2014 (ReTextum, 1). A’ Magyar Páméla irodalomtörténeti értékelése meglehetősen egyöntetű: túlságosan megkésett, az eredeti elbeszéléstechnikai újítását nem megőrző átdolgozás. Ha a forrás Samuel Richardson Pamelája, e vélemények alighanem helytállók. Ám ha kiderül, hogy Kis János valójában egy egykor […]

Posted in reciti könyv, ReTextum | Leave a comment

VERS. Verstan, poétika, trópusok a 15–17. századi Európában: Fiatalok Konferenciája 2013

reciti könyv VERS. Verstan, poétika, trópusok a 15–17. századi Európában: Fiatalok Konferenciája 2013, szerk. Bartók Zsófia Ágnes, Fajt Anita, Görög Dániel, Hevesi Andrea, Maróthy Szilvia, Budapest, reciti, 2014 (Arianna könyvek, 7). No tags for this post.

Posted in FiKon, reciti könyv | Leave a comment

Jólét és erény: Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről

reciti könyv Jólét és erény: Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről, szerk. Hites Sándor, Budapest, reciti, 2014 (Hagyományfrissítés, 2). Gróf Széchenyi István Hitel című, 1830-ban megjelent könyve ma is a 19. század egyik legtöbbet emlegete magyar nyelvű szövege. Jelen tanulmánykötet szerzői eltérő tudományágak felől, többek közt a politikatörténet, a gazdaságtörténet, az eszmetörténet és az irodalomtörténet […]

Posted in Hagyományfrissítés, reciti könyv | Leave a comment

„Jól őrizd helyedet” – Emlékezések Tarnai Andorra

reciti könyv „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, vál., szerk. Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket vál. Kecskeméti Gábor, Budapest, reciti, 2014. E gyűjtemény gondolata 2013. augusztus 24-én, Tarnai Andor lovasi sírjának feleségemmel és kollégáimmal közösen történt felkeresésekor vetődött föl bennem. A halálának 19. évfordulóján, a család meghívására tartott, szűk körű megemlékezés ösztönözhette a […]

Posted in reciti könyv | Leave a comment

Latinitas Polona

reciti könyv Latinitas Polona: A latin nyelv szerepe és jelentősége a történelmi Lengyelország kora újkori irodalmában, szerk. Békés Enikő, Szilágyi Emőke Rita, Budapest, reciti, 2014. Jelen kötet a Varsói Egyetem Lengyelországi és Kelet-Közép-Európai Antik Hagyományok Kutatóközpontja (OBTA UW) és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete közötti együttműködésnek köszönhetően lát napvilágot. A tanulmánykötet célja, hogy bemutassa a […]

Posted in reciti könyv | Leave a comment

Tartalom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?