Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára

2015. július 13. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára, szerk. Jankovics József, Jankovits László, Szilágyi Emőke Rita, Zászkaliczky Márton, Budapest, reciti, 2015.

„A finoman szőtt bartóki előadásmód a tudomány mellett mindig tartogat valamilyen meglepetést, attikai sót. Ez a stílus imitációra csábít: bevallva-bevallatlanul számos pályatárs próbálja utánozni.”
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás: Egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén

2015. június 12. § 2 hozzászólás

reciti könyv

Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás: Egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén, szerk. Ács Pál, munkatárs Buzási Enikő, olvasószerk. Székely Júlia, Budapest, reciti, 2015.


» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

„Inkább figyeld talán az irodalmat” – Írások Veres András 70. születésnapjára

2015. május 19. § 1 hozzászólás

reciti könyv

„Inkább figyeld talán az irodalmat”: Írások Veres András 70. születésnapjára, szerk. Jeney Éva, Kálmán C. György, reciti, Budapest, 2015.

Na, most ezt mégis hogy képzelitek, édes bogaraim? Mégis, mi ez? Ugye, ezt ti sem gondoltátok komolyan ? Hát, ez egy vicc. Egy vicc. Egyszerűen el-ké-pesz-tő.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal

2015. május 5. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal: Egy rejtőzködő életmű újraolvasása, szerk. Dávidházi Péter, Komáromy Zsolt, reciti, Budapest, 2015.

Ruttkay Kálmán (1922–2010), a modern magyar anglisztika alapítóinak utolsóként eltávozott képviselője 1947-ben kezdett publikálni, majd 1963-tól 1995-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1996-tól 2008-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagy hatású oktatójaként tanítványok számos nemzedékét inspirálta. E kötet szerzői arra vállalkoztak, hogy az ő angol és magyar nyelvű írásait újraolvasva megvizsgálják, mit üzen ez a csöndben létrehozott, sokáig csak folyóiratokban szétszórva lappangott, 2002 óta nagyrészt összegyűjtött életmű a mai anglisztikának és a hazai irodalomtudomány egészének.


» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Petelei István: Egy asszonyért [ReTextum ‧ 3]

2015. március 4. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Petelei István, Egy asszonyért (Regény), sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Török Zsuzsa, Budapest, reciti, 2015 (ReTextum, 3).

Kevesen tudják, hogy a főként novellistaként és hírlapíróként ismert Petelei Istvánnak van egy kisregénye is. A Forgách Zsuzsánna történetét feldolgozó, 17. században játszódó regény a szerző életében nem jelent meg kötetben. 1887-ben a Kolozsvár című napilap közölte folytatásokban, 1924-ben posztumusz tették közzé népszerű kiadásban. Jelen kiadás az Egy asszonyért című történelmi regény bevezetővel és apparátussal ellátott tudományos igényű forrásközlése.

» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 3.

2015. február 17. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Do­romb: Köz­köl­té­szeti ta­nul­má­nyok, 3, szerk. Csörsz Ru­men Ist­ván, Bu­da­pest, re­citi, 2014.

Doromb3_boritokep

A Doromb sorozat egyrészt katalizátora, másrészt hű tükre szeretne lenni a szakmai diskurzusnak, amely a magyar közköltészetet érinti, bármilyen irányból közelítsenek hozzá a kutatók. Így kerülhet egymás mellé forrásközlés és programtanulmány, tárgytörténeti és műfaji áttekintés, illetve a néprajz, történet- és zenetudomány ide vágó eredményeinek bemutatása. A szerkesztő legfőbb szándéka, hogy a közös megjelenés lehetőségével még ott is párbeszédet kezdeményezzen, ahol eredetileg erre nem volt esély, s a sokfelől érkező tudáselemeket engedje egy közös, de – a kutatott tárgyhoz méltó módon – heterogén, szerves, önszabályozó, akár önellentmondásoktól sem mentes kutatói iránnyá formálódni.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Apafi Mihály fejedelem temetése [ReTextum ‧ 2]

2015. február 9. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Apafi Mihály fejedelem temetése, s. a. r. Csorba Dávid, Mikó Gyula, Budapest, reciti, 2014 (ReTextum, 2).

Az Apafi Mihály halálát követő uralmi válságból visszatekintve akár pozitívvá is formálódhatott volna az utolsó erdélyi fejedelem megítélése, de úgy tűnik, Erdély meghatározó fejedelmi személyiségei mellett Apafi alakja eltörpül. Ennek a ma már egyöntetű arculatnak a másik oldalát, egykorú sokszínűségét jeleníti meg az itt közzétett szövegegyüttes, mely a fejedelem temetéséhez kapcsolódva a kialakult, kialakítandónak vélt egykorú értelmezéseket, erdélyi protestáns tudósok, tanárok és lelkészek különböző műfajú kéziratait, kiadványait tárja a nyilvánosság elé.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Horatius arcai

2014. december 24. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Horatius arcai, szerkesztette Hajdu Péter, Budapest, reciti, 2014.

Horatius_boritoA kötet, amelyet az olvasó a kezében tart, többszerzős monográfia Horatiusról. Nem abban az értelemben szerzői monográfia, ahogyan azt évtizedekkel ezelőtt elképzelték – tudniillik az életrajzra és az életmű egységére koncentráló folyamatos elbeszélés –, hanem olyan könyv, amely egy egységes szemléleti keretben az életmű pillanatnyilag fontosnak látszó összes aspektusával foglalkozik.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

In memoriam Tüskés Tibor

2014. december 15. § 1 hozzászólás

reciti könyv

In memoriam Tüskés Tibor: Emlékezések, esszék, dokumentumok, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, Budapest, reciti, 2014.

InMemoriamboritokep

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében működő kritikatörténeti munkaközösség tagjaként – Szörényi László intézetigazgatóval történt előzetes egyeztetés után – 2012 januárjában azzal a kéréssel fordultam 2009 novemberében elhunyt édesapám még élő, általam ismert pályatársaihoz, barátaihoz és tanítványaihoz, hogy írják meg a személyére és munkájára vonatkozó emlékeiket, reflexióikat, s rögzítsék kapcsolatuk történetét.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Cseh ködképek fürkészője: Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára

2014. december 4. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Cseh ködképek fürkészője: Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára, szerk. Balogh Magdolna, Kalavszky Zsófia, Budapest, reciti, 2014.

Berkes_boritokep

A Cseh ködképek fürkészője című kötetben kollégák és barátok köszöntik egy-egy írással a magyar bohemisztika kiváló kutatóját, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-Európai Osztályának vezetőjét, a hatvanéves Berkes Tamást. A huszonegy szerzős Festschrift alcíme akár az Írások Közép-Európáról Közép-Európából is lehetne, hiszen a kötet szerzői e régióban élő és dolgozó költők, írók, műfordítók, irodalomtörténészek, akik a magyar, szlovák, cseh, lengyel, orosz és litván nyelvű irodalom, irodalomtörténet és -elmélet problémáit, kérdéseit feszegetik.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások

2014. november 27. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások, szerk. Biró Annamária, Boka László, Nagyvárad–Budapest, Partium Kiadó – reciti, 2014.

ertelmisegi_karriertortenetek_borito

Az értelmiségi karrierek kutatása az irodalom- és művészetszociológia, a társadalomtörténet, illetve a megújuló történettudomány bizonyos aldiszciplínáiban is kedvelt kutatási téma. A magyar értelmiségtörténet kutatása mindazonáltal nem fejlődött önálló tudományággá, s inkább egyéb tematikus részkutatásokban merült fel az egyéni vagy csoportos karriermodellek tisztázásának igénye.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

A’ Magyar Páméla [ReTextum ‧ 1]

2014. október 9. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Kis János, A’ Magyar Páméla: Forráskiadás, bevezette és sajtó alá rendezte Labádi Gergely, Budapest, reciti, 2014 (ReTextum, 1).

AMagyarPamelaBoritoKep

A’ Magyar Páméla irodalomtörténeti értékelése meglehetősen egyöntetű: túlságosan megkésett, az eredeti elbeszéléstechnikai újítását nem megőrző átdolgozás. Ha a forrás Samuel Richardson Pamelája, e vélemények alighanem helytállók. Ám ha kiderül, hogy Kis János valójában egy egykor népszerű német folyóirat két-három évvel korábbi számában megjelent elbeszélést követ, akkor újra kell gondolnunk, mit tudunk a 18–19. század fordulója magyar irodalmáról, a Pamela utóéletéről és Kis János szempontjairól. Jelen kiadvány A’ Magyar Páméla és forrása párhuzamos kiadásával, valamint a bevezető tanulmánnyal erre tesz kísérletet.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

VERS. Verstan, poétika, trópusok a 15–17. századi Európában: Fiatalok Konferenciája 2013

2014. július 15. § 0 hozzászólás

reciti könyv

VERS. Verstan, poétika, trópusok a 15–17. századi Európában: Fiatalok Konferenciája 2013, szerk. Bartók Zsófia Ágnes, Fajt Anita, Görög Dániel, Hevesi Andrea, Maróthy Szilvia, Budapest, reciti, 2014 (Arianna könyvek, 7).

fikon1bor
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Jólét és erény: Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről

2014. június 12. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Jólét és erény: Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről, szerk. Hites Sándor, Budapest, reciti, 2014 (Hagyományfrissítés, 2).

nh2borito

Gróf Széchenyi István Hitel című, 1830-ban megjelent könyve ma is a 19. század egyik legtöbbet emlegete magyar nyelvű szövege. Jelen tanulmánykötet szerzői eltérő tudományágak felől, többek közt a politikatörténet, a gazdaságtörténet, az eszmetörténet és az irodalomtörténet összefüggéseiben veszik szemügyre Széchenyi munkáját, s jutnak az eddig ismertektől sok tekintetben eltérő megállapításokra.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

„Jól őrizd helyedet” – Emlékezések Tarnai Andorra

2014. június 11. § 0 hozzászólás

reciti könyv

„Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, vál., szerk. Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket vál. Kecskeméti Gábor, Budapest, reciti, 2014.

TarnaiBorito

E gyűjtemény gondolata 2013. augusztus 24-én, Tarnai Andor lovasi sírjának feleségemmel és kollégáimmal közösen történt felkeresésekor vetődött föl bennem. A halálának 19. évfordulóján, a család meghívására tartott, szűk körű megemlékezés ösztönözhette a felismerést: érdemes lenne összegyűjteni és közreadni a Tarnai-díjasok visszaemlékezéseit, kiegészítve az őt köszöntő és rá emlékező korábbi meg újabb írásokkal.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Latinitas Polona

2014. április 28. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Latinitas Polona: A latin nyelv szerepe és jelentősége a történelmi Lengyelország kora újkori irodalmában, szerk. Békés Enikő, Szilágyi Emőke Rita, Budapest, reciti, 2014.

Borito

Jelen kötet a Varsói Egyetem Lengyelországi és Kelet-Közép-Európai Antik Hagyományok Kutatóközpontja (OBTA UW) és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete közötti együttműködésnek köszönhetően lát napvilágot. A tanulmánykötet célja, hogy bemutassa a magyar közönségnek a lengyelországi neolatinitással foglalkozó kutatók utóbbi évtizedekben keletkezett tanulmányait, amelyeket eddig még nem fordítottak le az ún. kongresszusi nyelvekre.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

A Nemzet Kalogánya

2014. április 25. § 0 hozzászólás

reciti könyv

A Nemzet Kalogánya: Kálmán C. György 60. születésnapjára, szerk. Veres András, a szerk. munkatársa Jeney Éva, Budapest, reciti, 2014.

kcgy60borito
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 2.

2014. február 10. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Do­romb: Köz­köl­té­szeti ta­nul­má­nyok, 2, szerk. Csörsz Ru­men Ist­ván, Bu­da­pest, re­citi, 2013.

Doromb2_borбtв

Évszázados tapasztalat, hogy a közköltészet végeláthatatlan svédasztalát (netán bolhapiacát?) egyaránt körülállják hivatásos és műkedvelő költők, de „szűrös-gubás emberek” is, s mindenki leemel róla valamit, ami megtetszik neki. Talán le is tesznek ide ezt-azt: a közköltészet új elemeket szívhat magába a szóbeliségből, népdalokból, mondákból, közmondásokból. E kapcsolatrendszer legalább akkora (ha nem nagyobb) értékek közvetítőjévé teszi, mint amikor a műköltészet „háztáji”, gyengécske visszfényeként viselkedik.

A Doromb: Közköltészeti tanulmányok 2. kötete az előzmények szellemében, mégis új irányokból keresi a választ a fentiekre. Ezúttal e hagyomány tág határvidékére kirándulunk: az alkalmi műköltészet, az epigonizmus, a propaganda világába.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére  Kilián István publikációi (1959–2013)

2013. május 10. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére, szerk. Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna, Budapest–Nagyvárad, Partium Kiadó – Protea Egyesület – reciti, 2013.

Kilián István pubikációi (1959–2013), összeállította Medgyesy S. Norbert, Budapest, Protea Egyesület – reciti, 2013.

Kilian80boritokep
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Hagyományfrissítés, 1.

2012. december 28. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Szívből jövő emlékezet:  Tanulmányok Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című írásáról, szerk. Fórizs Gergely, Budapest, reciti, 2012 (Hagyományfrissítés, 1).

Jelen kötet szerzői Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok címen ismert írásának újraolvasására vállalkoznak. A tanulmányok változatos kiindulópontú (klasszika-filológiai, eszmetörténeti, kritikatörténeti, tudománytörténeti, folklorisztikai, filozófiatörténeti és irodalomtörténeti), de minden esetben szövegközeli elemzései a tárgyalt szöveg új értelmezési lehetőségeinek megteremtésén túl hozzájárulnak a bölcsészeudományok egyes módszertani beidegződéseinek felülvizsgálatához.

Szívből jövő emlékezet


» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 1.

2012. december 18. § 0 hozzászólás

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 1, szerk. Csörsz Rumen István, Budapest, reciti, 2012.

Doromb 1

A Doromb tanulmánykötet-sorozat a közköltészet, a populáris irodalom rejtelmes világába vezet. A címet a reformkori debreceni kéziratok hatására, önironikusan választottuk. Nem kétséges: bizony lantról lesz szó e kötetekben, amely csak látszólag „negatív”. Inkább: mezítlábas, fapados, furnértetős, filléres, egyhúrú, alkalmi… Aki lantot pendít, az képes dallamot játszani – aki dorombot, az a dallamnak csak árnyékát, kivonatát, ritmusát, illúzióját. Az egyikük létrehoz, a másikuk felidéz, helyettesít, re- vagy dekonstruál. Egyiküké a Mű, másikuké a szöveg.

A sorozat nyitó darabjának tanulmányai a középkortól a reformkorig sokféle közköltészeti érintkezésekről, háttértudásról, a populáris kultúra irodalmi kapcsolatairól tudósítanak. Talán ízelítőt adnak abból a körforgásból, amely szájhagyomány és írásbeliség, elit művészetek és a köznépi, falusi, mezővárosi, később polgári közösségi műveltség között figyelhető meg. S ne gondoljuk, hogy csak e régi korokban, hiszen napjainkig egészen hasonló folyamatok tartják ébren a populáris kultúrát.


» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

„A végtelenség küszöbén”: Írások Vujicsics Sztoján emlékére

2012. április 20. § 0 hozzászólás

reciti könyv

„A végtelenség küszöbén”: Írások Vujicsics Sztoján emlékére, szerk. Török Zsuzsa, Vujicsics Marietta, rec.iti, Budapest, 2012.

 

Vujicsics Sztoján
Стојан Вујичић
1933–2002

„Nyomot hagyni, azt igen. S hagyott is nyomokat, nem egyet, nem akármilyeneket. Tulajdonképpen nem is nyomokat, hanem pecséteket, lezáró, befejező emblémákat.

Szentendrén látható a legragyogóbb, úgy hívják: Egyházművészeti és Tudományos Gyűjtemény. Röviden: múzeum. A Múzeum. Életének legjobb évtizedeit szánta e mű – eme életmű – létrehozására. Akik ismerték őt, látják a mű mögött Sztoján személyiségét: az épület eleganciája, a műtárgyak patinája, az egészből sugárzó ízlés és igényesség, a príma minőség és exkluzivitás, mind Sztoján alakját idézi; későbbi korok emberei számára pedig az ő személye is bele fog olvadni a kiállított ikonok festőinek szellemlényei közé.”

Milosevits Péter


» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Magyar Arión

2012. január 9. § 0 hozzászólás

Magyar Arión

Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről

 

szerk.

Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla

Budapest

rec.iti

2011

978-963-7341-92-2

No tags for this post.

MAMŰL-LX

2011. szeptember 26. § 0 hozzászólás

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, minden kor, a főszerkesztő, Kőszeghy Péter LX. születésnapjára
(ángyod térde – „Zsúpra aggnő”)

szerkesztette

Bartók István, Csörsz Rumen István, Jankovics József, Szentmártoni Szabó Géza

Budapest, rec.iti, 2011

978-963-7341-89-2

No tags for this post.

Septempunctata

2011. május 22. § 0 hozzászólás

Septempunctata
Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára

szerk.

Pénzes Tiborc Szabolcs

Budapest, rec.iti, 2011

No tags for this post.

Építész a kőfejtőben – Architect in the Quarry

2010. november 25. § 0 hozzászólás

Építész a kőfejtőben: Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára
Architect in the Quarry: Studies Presented to Péter Dávidházi On His Sixtieth Birthday

szerk./edited by

Hites Sándor, Török Zsuzsa

Budapest, rec.iti, 2010

978-963-7341-87-8

No tags for this post.

Ghesaurus

2010. október 4. § 0 hozzászólás

Ghesaurus
Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára

 

szerk. Csörsz Rumen István

Budapest, rec.iti, 2010

No tags for this post.

Borostyánút

2010. június 20. § 0 hozzászólás

Borostyánút
Tanulmányok Bojtár Endre
70. születésnapjára

Szerkesztette:

Berkes Tamás

Budapest, rec.iti, 2010

978-963-7341-85-4

No tags for this post.

Aranyozás

2010. január 7. § 0 hozzászólás

Aranyozás: Tanulmányok Korompay H. János hatvanadik születésnapjára

 

szerk. Fórizs Gergely
Budapest, rec.iti, 2009

978-963-7341-84-7

No tags for this post.

Margonauták

2009. augusztus 14. § 0 hozzászólás

Margonauták: Írások Margócsy István 60. születésnapjára

 

szerk.

Ambrus Judit, Bárány Tibor, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor, munkatárs Teslár Ákos

Budapest, rec.iti, 2009.

978-963-7341-83-0

No tags for this post.

Where Am I?

You are currently browsing the reciti könyv category at ‧ r e c i t i ‧.