A Nemzet Kalogánya

2014. április 25. § 0 hozzászólás

reciti könyv

A Nemzet Kalogánya: Kálmán C. György 60. születésnapjára, szerk. Veres András, a szerk. munkatársa Jeney Éva, Budapest, reciti, 2014.

kcgy60borito
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 2.

2014. február 10. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Do­romb: Köz­köl­té­szeti ta­nul­má­nyok, 2, szerk. Csörsz Ru­men Ist­ván, Bu­da­pest, re­citi, 2013.

Doromb2_borбtв

Évszázados tapasztalat, hogy a közköltészet végeláthatatlan svédasztalát (netán bolhapiacát?) egyaránt körülállják hivatásos és műkedvelő költők, de „szűrös-gubás emberek” is, s mindenki leemel róla valamit, ami megtetszik neki. Talán le is tesznek ide ezt-azt: a közköltészet új elemeket szívhat magába a szóbeliségből, népdalokból, mondákból, közmondásokból. E kapcsolatrendszer legalább akkora (ha nem nagyobb) értékek közvetítőjévé teszi, mint amikor a műköltészet „háztáji”, gyengécske visszfényeként viselkedik.

A Doromb: Közköltészeti tanulmányok 2. kötete az előzmények szellemében, mégis új irányokból keresi a választ a fentiekre. Ezúttal e hagyomány tág határvidékére kirándulunk: az alkalmi műköltészet, az epigonizmus, a propaganda világába.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére  Kilián István publikációi (1959–2013)

2013. május 10. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére, szerk. Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna, Budapest–Nagyvárad, Partium Kiadó – Protea Egyesület – reciti, 2013.

Kilián István pubikációi (1959–2013), összeállította Medgyesy S. Norbert, Budapest, Protea Egyesület – reciti, 2013.

Kilian80boritokep
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Hagyományfrissítés, 1.

2012. december 28. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Szívből jövő emlékezet:  Tanulmányok Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című írásáról, szerk. Fórizs Gergely, Budapest, reciti, 2012 (Hagyományfrissítés, 1).

Jelen kötet szerzői Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok címen ismert írásának újraolvasására vállalkoznak. A tanulmányok változatos kiindulópontú (klasszika-filológiai, eszmetörténeti, kritikatörténeti, tudománytörténeti, folklorisztikai, filozófiatörténeti és irodalomtörténeti), de minden esetben szövegközeli elemzései a tárgyalt szöveg új értelmezési lehetőségeinek megteremtésén túl hozzájárulnak a bölcsészeudományok egyes módszertani beidegződéseinek felülvizsgálatához.

Szívből jövő emlékezet


» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 1.

2012. december 18. § 0 hozzászólás

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 1, szerk. Csörsz Rumen István, Budapest, reciti, 2012.

Doromb 1

A Doromb tanulmánykötet-sorozat a közköltészet, a populáris irodalom rejtelmes világába vezet. A címet a reformkori debreceni kéziratok hatására, önironikusan választottuk. Nem kétséges: bizony lantról lesz szó e kötetekben, amely csak látszólag „negatív”. Inkább: mezítlábas, fapados, furnértetős, filléres, egyhúrú, alkalmi… Aki lantot pendít, az képes dallamot játszani – aki dorombot, az a dallamnak csak árnyékát, kivonatát, ritmusát, illúzióját. Az egyikük létrehoz, a másikuk felidéz, helyettesít, re- vagy dekonstruál. Egyiküké a Mű, másikuké a szöveg.

A sorozat nyitó darabjának tanulmányai a középkortól a reformkorig sokféle közköltészeti érintkezésekről, háttértudásról, a populáris kultúra irodalmi kapcsolatairól tudósítanak. Talán ízelítőt adnak abból a körforgásból, amely szájhagyomány és írásbeliség, elit művészetek és a köznépi, falusi, mezővárosi, később polgári közösségi műveltség között figyelhető meg. S ne gondoljuk, hogy csak e régi korokban, hiszen napjainkig egészen hasonló folyamatok tartják ébren a populáris kultúrát.


» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

„A végtelenség küszöbén”: Írások Vujicsics Sztoján emlékére

2012. április 20. § 0 hozzászólás

reciti könyv

„A végtelenség küszöbén”: Írások Vujicsics Sztoján emlékére, szerk. Török Zsuzsa, Vujicsics Marietta, rec.iti, Budapest, 2012.

 

Vujicsics Sztoján
Стојан Вујичић
1933–2002

„Nyomot hagyni, azt igen. S hagyott is nyomokat, nem egyet, nem akármilyeneket. Tulajdonképpen nem is nyomokat, hanem pecséteket, lezáró, befejező emblémákat.

Szentendrén látható a legragyogóbb, úgy hívják: Egyházművészeti és Tudományos Gyűjtemény. Röviden: múzeum. A Múzeum. Életének legjobb évtizedeit szánta e mű – eme életmű – létrehozására. Akik ismerték őt, látják a mű mögött Sztoján személyiségét: az épület eleganciája, a műtárgyak patinája, az egészből sugárzó ízlés és igényesség, a príma minőség és exkluzivitás, mind Sztoján alakját idézi; későbbi korok emberei számára pedig az ő személye is bele fog olvadni a kiállított ikonok festőinek szellemlényei közé.”

Milosevits Péter


» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Magyar Arión

2012. január 9. § 0 hozzászólás

Magyar Arión

Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről

 

szerk.

Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla

Budapest

rec.iti

2011

978-963-7341-92-2

No tags for this post.

MAMŰL-LX

2011. szeptember 26. § 0 hozzászólás

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, minden kor, a főszerkesztő, Kőszeghy Péter LX. születésnapjára
(ángyod térde – „Zsúpra aggnő”)

szerkesztette

Bartók István, Csörsz Rumen István, Jankovics József, Szentmártoni Szabó Géza

Budapest, rec.iti, 2011

978-963-7341-89-2

No tags for this post.

Septempunctata

2011. május 22. § 0 hozzászólás

Septempunctata
Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára

szerk.

Pénzes Tiborc Szabolcs

Budapest, rec.iti, 2011

No tags for this post.

Építész a kőfejtőben – Architect in the Quarry

2010. november 25. § 0 hozzászólás

Építész a kőfejtőben: Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára
Architect in the Quarry: Studies Presented to Péter Dávidházi On His Sixtieth Birthday

szerk./edited by

Hites Sándor, Török Zsuzsa

Budapest, rec.iti, 2010

978-963-7341-87-8

No tags for this post.

Ghesaurus

2010. október 4. § 0 hozzászólás

Ghesaurus
Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára

 

szerk. Csörsz Rumen István

Budapest, rec.iti, 2010

No tags for this post.

Borostyánút

2010. június 20. § 0 hozzászólás

Borostyánút
Tanulmányok Bojtár Endre
70. születésnapjára

Szerkesztette:

Berkes Tamás

Budapest, rec.iti, 2010

978-963-7341-85-4

No tags for this post.

Aranyozás

2010. január 7. § 0 hozzászólás

Aranyozás: Tanulmányok Korompay H. János hatvanadik születésnapjára

 

szerk. Fórizs Gergely
Budapest, rec.iti, 2009

978-963-7341-84-7

No tags for this post.

Margonauták

2009. augusztus 14. § 0 hozzászólás

Margonauták: Írások Margócsy István 60. születésnapjára

 

szerk.

Ambrus Judit, Bárány Tibor, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor, munkatárs Teslár Ákos

Budapest, rec.iti, 2009.

978-963-7341-83-0

No tags for this post.

Where Am I?

You are currently browsing the reciti könyv category at ‧ r e c i t i ‧.